Halkla İlişkiler Nedir?

Halkla ilişkiler nedir? Halkla ilişkilerin önemi nedir? Halkla ilişkiler ülkemizde sonradan değer kazanan markanın bilinirliğini ve tanınırlığını artırmak için yapılan tüm stratejik yönetim biçimidir. Reklamdan farklı fakat bir o kadar da iç içedir.

Tanıtım faaliyetlerinin tamamını kapsayan halkla ilişkileri reklam ile bazı ortak yönleri vardır. Reklam ile ayıran kısımları ise reklam doğrudan pazarlama ve doğrudan mesaj içerirken halkla ilişkiler faaliyetleri reklama nazaran dolaylı yapılan faaliyetleri kapsamaktadır. Yani kurumun dışarıdan göründüğü imaj yönetimi de diyebiliriz.
Bu yüzden Reklam ile bu yönleri karıştırılsa da kampanyalar incelendiğinde ise birinin doğrudan etki ettiği kısa süreli olduğu, diğerinin ise dolaylı olduğu ve daha uzun süreli olduğu gözlemlenmiştir. Ülkemizde bu iki kavram çok sık karıştırılsa da bunun ciddi farkları olduğu uzmanlarca tespitleri yapılmıştır.

Gelelim Halkla ilişkiler nedir? Sorusuna kurumun kar amacı gütmeden kendi yararına yapmış olduğu kamu yararına yapılan karşılıklı menfaat beklemeden yapılan stratejik yönetim biçimidir. Yani kurum ile hedef kitle arasında kurulan iletişim biçimidir. Bunun başında kuruma olan sempatiyi kurmak ve o kurulan sempatinin sürerliğini sağlamaktır.

Bu yüzden büyük firmalar stratejik departman olarak da gördükleri halkla ilişkiler uzmanları yada PR firmaları ile çalışmaktadırlar. Bunu firma yerine bu departmanlar veya uzmanlar yapmaktadır. Bir halkla ilişkiler uzmanı ise firma için çeşitli faaliyetler düzenleyerek hem kurum içi hemde kurum dışı halkla ilişkiler düzenlemesini elinde tutmaktadır. Bu yüzden ise işin büyük bir kısmı bu uzmanlar tarafından yapılmaktadır.

Yeri geldiğinde bu uzmanlar çalışanları mutlu ederken yeri geldiğinde ise müşteri yani hedef kitleyi de mutlu etmelidirler. Olası krizde ise bu departman kriz yönetimi moduna geçerek bu krizi atlatma stratejileri belirleyeceklerdir. Yani halkla ilişkilerci bir firmanın hem  kurum yükünü hemde kurumsal durulunun vermiş olduğu yükü taşıyacaktır.

Yorumlar